03-6976186
03-6934390
הרישום ותהליך המיון
הרישום לתכנית פסגות, כמו גם לכל העתודה האקדמית, אינו פוגע במיון לכל תכנית צה"לית אחרת. כמו-כן, הרישום לפסגות אינו פוגע או משפיע על הסיכוי להתקבל למגמות לימוד אחרות בעתודה כפי שבחרתם בעדיפויות נמוכות יותר.
סף הפסיכומטרי הנדרש לכניסה לתהליך המיון של תכנית פסגות, בשתי המגמות, הוא 675. מי שעומד בתנאי סף זה או עתיד להיבחן בבחינה הפסיכומטרית עד מועד אפריל, מוזמן להירשם לתכנית והוא נכנס לתהליך מיון מורכב של תכנית פסגות.

תהליך המיון

השלבים:
 
ועדת מיון שלב א' -
מתכנסת לאחר סיום הרישום לעתודה האקדמית ולמוסדות האקדמיים, ומסננת מכלל הנרשמים את כל אלו העונים על דרישות התכנית להמשך התהליך, בהתאם לנתונים הצבאיים ולציוני הפסיכומטרי .
 
מיון שלב ב' -
מסנן את המועמדים בהתאם למיון האישיותי במהלכו נבחנת ההתאמה האישית לתכנית – ללימודים ולהכשרה המאומצים ולשירות המאתגר והקשה כאחד.
 
שלב הקבלה למוסדות הלימוד הרלוונטיים -
בהתבסס על ציוני הבגרות וציון הפסיכומטרי.
 
שלב הסיווג הביטחוני.
 
ועדת מיון סופית -
בוחנת את כלל הנתונים שהצטברו במהלך המיון על המועמד, ובוחרת את המתאימים ביותר לתכנית.
ההרשמה לתכנית פסגות

אז איך נרשמים ?

 
ראשית עליכם להירשם לבחינה הפסיכומטרית
בהתאם לנוהל העתודה האקדמית
 
שנית עליכם לעשות שני דברים במקביל :
 
1) הרשמה לעתודה (דרך ענף קד"צ) – ההרשמה מתבצעת דרך קיוסק המידע האישי באתר 'עולים על מדים' - הרשמה לעתודה. או לחילופין שליחת הטפסים הרלוונטיים בהתאם להנחיות של העתודה האקדמית.
שימו לב: בבחירת העדיפויות ללימודים בטפסים אלו יש לבחור בפסגות בעדיפות ראשונה בלבד (למעט אם בחרתם ברפואה בעדיפות ראשונה ואז ניתן לבחור פסגות בעדיפות שנייה). כמו כן, בטופס ההרשמה לעתודה יש לפצל בין העדיפויות הרצויות בפסגות (חשמל-פיסיקה\תכנה מוגברת), באופן תואם לטופס ההרשמה לפסגות.
 
2) הרשמה לפסגות
    א) עליך למלא את טופס הרשמה לתכנית פסגות
ב) שלח (במייל או בפקס) את ציון הפסיכומטרי כפי שהתקבל בדואר או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. (במידה ועדיין לא נבחנת, יש לשלוח את אישור ההרשמה לבחינה או את שובר התשלום לבחינה).
 
לאחר ששלחתם את הטפסים, נא ודאו הגעתם כראוי בטלפון:
03-6976186 או במייל psagot@mod.gov.il אל תתביישו להשאיר הודעה אם אין מענה כשאתם מתקשרים – נציג המנהלת יחזור אליכם.